object(stdClass)#1617 (9) { ["urla"]=> bool(false) ["urlatext"]=> string(0) "" ["targeta"]=> string(0) "" ["urlb"]=> bool(false) ["urlbtext"]=> string(0) "" ["targetb"]=> string(0) "" ["urlc"]=> bool(false) ["urlctext"]=> string(0) "" ["targetc"]=> string(0) "" }

For at alle kan få et godt ophold hos os, har vi nedenfor samlet nogle informationer/ordensregler, som vi beder alle vores gæster om at respektere.

 

Åbningstider

Receptionen og butikken har åbent dagligt i højsæsonen mellem kl. 8.00-22.00. I for- og eftersæsonen er åbningstiden kl. 8.00-20.00; og der er middagslukket mellem kl. 12.00-14.00.

 

Bommen

Bommen er åben mellem kl. 7.00-23.00. Udenfor dette tidsrum henvises til parkeringspladsen udenfor bommen.
Ved ankomst udleveres en kode til ind- og udkørsel-

 

Magnetkort

Der udleveres magnetkort ved ankomst til pladsen. Dette kan benyt-tes til køb af bad og tøjvask. Der kan indsættes penge på kortet efter behov ved henvendelse i receptionen.

 

Morgenbrød

Kan købes i butikken.
HUSK i lavsæsonen at bestille inden kl. 18.30.

 

Bad

Bad betales med magnetkort, der også fungerer til bommen. Priser for bad og familiebad er opslået i receptionen. Baderummene bedes efterladt i samme stand som man ønsker at finde dem i.

 

Toiletter

Toiletter findes i servicebygningerne i begge ender af pladsen. Endvidere findes offentlige toiletter lige udenfor bommen, der også benyttes af almindelige strandgæster. Toiletterne bedes efterladt i pæn og ryddelig stand efter brug.

 

Handicaptoilet

Der er handicaptoilet/bad i begge servicebygninger. Vi henstiller til vore øvrige gæster om at respektere, at disse er forbeholdt handicappede, og ikke en hurtig løsning for os andre

.

Kemitoilet

Tømning af kemisk toilet og affaldsvand kan ske i tømmestationerne ved servicebygningerne i begge ender af pladsen.

 

Køkken

Der er køkkenfaciliteter i begge ender af pladsen. Ved den vestlige service-bygning findes endvidere et udendørs grill-område til fri afbenyttelse. Vi beder vores gæster om, at de afleverer køkkener og grill-område i samme stand som de selv ønsker at finde dem i.

 

Vaskeplads

Overfor receptionen er der mulighed for bilvask. Vi henstiller til vore gæster, at de minimerer brugen af vand og rengøringsmidler, da vi gerne vil beskytte miljøet. Benyttelse af vaskepladsen er gratis.

 

Tøjvask

I den vestlige servicebygning findes både vaskemaskiner og tørretumbler. Priserne for både vask og tørring er opslået i vaskeriet. Der betales med magnetkort.

 

Affald

Da vi gerne vil beskytte naturen omkring os, er der kildesortering på pladsen. Det betyder at affald skal sorteres i glas/flasker, pap/papir, aske/grillkul, aluminiumsdåser (øl og sodavand) og alm. husholdningsaffald samt brugte batterier og elpærer. Der er opstillet beholdere til de forskellige affaldstyper i de to affaldsstat-oner ved servicebygningerne. Haveaffald afleveres ved den røde container i pladsens vestlige ende.

 

Rygning

Husodde Strand Camping er røgfri. Dette gælder både for alle facilitetsbygninger og hytter.

 

Hunde

Hunde er altid velkomne på pladsen, så længe de føres i kort snor og ikke er til gene for andre gæster. Hundeposer kan tages gratis ved receptionen og servicebygningerne. Al luftning skal ske udenfor pladsen. Hunde er ikke tilladt i facilitetsbygningerne, butikken og på minigolfbanen.
NB!! Boldbanen er ikke hundelufterområde!!

 

Hundeskoven

Hundeskoven er til fri afbenyttelse for alle vore gæsters hunde. Vi henstiller dog til alle om at samle op efter deres hunde og holde området pænt og rydeligt.

 

Dagsgæster

I er velkomne til at invitere gæster. Det koster 20 kr. pr. pers. og gæster skal melde sig i receptionen og skal forlade pladsen senest kl. 23.

 

Bålplads

Der findes en hyggelig bålplads midt på pladsen til fri afbenyttelse. Træ kan udleveres ved henvendelse i receptionen.

 

Gæsteparkering

Gæster bedes parkere på parkeringspladsen ude foran campingpladsen.

 

Grill

Det er tilladt at grille ved hytte/enhedsplads, dog må grillen ikke placeres direkte på græsset eller på hytteterrasserne. Der kan lånes fliser til dette ved henvendelse i receptionen. Ved hver hytte er der en flise til grill.

 

Brand

Brandfaren er stor på en campingplads. Af hensyn til brandfaren skal der altid være 3 m mellem enhederne. Det er dog tilladt at parkere sin bil i mellemrummet. Ved ankomst til pladsen beder vi om, at vore gæster orienterer sig om, hvor brandslukningsmateriel befinder sig. Der er desuden opsat brandskilte overalt på pladsen, der informerer om forholdsreglerne ved brand. Ved brand eller ulykke ring 112, og informer receptionen/lejrchefen.

 

Førstehjælp

Vi er uddannede i førstehjælp og har både hjertestarter og det mest almindelige udstyr til rådighed. Du skal blot henvende dig i receptionen så hjælper vi dig og tilkalder assistance, såfremt det er nødvendigt.

 

Legeplads

Centralt placeret på området ligger vores legeplads med hoppepude, hoppeborg og trampolin. Af sikkerhedshensyn må trampolinen kun benyttes af en person ad gangen.
Legepladsen er åben mellem kl. 8.00-21.00

 

Mooncars

Mooncars kan lånes gratis ved servicebygningen lige ved legepladsen. Venligst sæt mooncars tilbage igen efter brug.

 

Bordtennis

Ved siden af legehuset findes et bordtennisbord til fri afbenyttelse. Bat og bolde kan købes i butikken. Bat kan også lånes i receptionen.

 

Petanque

Ved siden af legehuset findes en pentaque bane - vi har bolde m.v. i receptionen som du er velkommen til at komme og låne.

 

Minigolf

Banen ligger lige overfor receptionen. Køller, bolde og scorekort kan lejes i receptionen. Vi anmoder vores gæster om, at der tages hensyn til banen og andre spillere. Prisen for et spil er opslået i receptionen og butikken.

 

Cykler

Cykler kan lejes ved henvendelse til receptionen. Lejeprisen kan oplyses i receptionen

 

Trådløst HotSpot

Der er trådløst internet på næsten hele pladsen. Det kan bestilles kode i receptionen, hvor priserne også er opslået.

 

TV

Fjernsynsstue findes i den nye service-bygning i den østlige del af pladsen. Da rummet også benyttes af spisende gæster, anmoder vi om, at man tager hensyn til dem, og holder lyden på et acceptabelt niveau. Hvilke kanaler der er tilgændelige er opslået i TV-stuen.

 

Kørsel

Det er tilladt at køre ind på pladsen mellem kl. 7.00-23.00. Al kørsel skal dog foregå i skridttempo – max. 10 km/t. Der må max. holde en bil pr. enhed. Bil nr. 2 og evt. gæstebiler henvises til parkeringspladsen.

Det er ikke tilladt at have andre former for trailere, både el. lign. på enheden, der henvises vi til parkeringspladsen.

 

Ro

Der skal være ro på pladsen mellem kl. 23.00-7.00. Legeplads, trampolin og hoppepude/hoppeborg skal dog forlades ved solnedgang, dog senest kl. 21.00.

 

Ankomst

Ankomst til pladsen/hytten kan tidligst ske på ankomstdagen fra kl. 14.00.

 

Afrejse

Afregning skal ske senest kl. 12.00 på afrejsedagen. Pladsen skal forlades senest kl. 12.00. Hytten skal forlades senest k. 11.00.

 

Nødtelefon

Udenfor vores normale åbningstider kan vi i nødstilfælde kontaktes på tlf. +45 7565 7060.

 

Fotografering

Vi fotograferer jævnligt på pladsen og ved alle arrangementer tages der billeder af dem der deltager m.v.

Billederne bruger vi til markedsføring af campingpladsen på internettet og i brochurer. Såfremt man ikke er interreseret i at medvirke på billederne skal man gøre tydeligt opmærksom på dette ved arrangementerne og der vil naturligvis blive taget hensyn til dette.

Vi kan ikke tage ansvar for andre billeder end dem vi selv tager og er uden ansvar for private der tager billeder.

Vi videresælger ikke billeder hvor der ikke er indgået skriftlig aftale med dem der er på billederne. Større fotooptagelser annonceres ved opslag ved receptionen og det aftales altid med dem der deltager/fotograferes. Alle fotografer der fotograferer for os elelr vore samarbejdspartnere, følges ALTID af en medarbejder fra Husodde Strand Camping.

Såfremt du fortryder at deltage, kan du altid tage kontakt til os via email og få billedet slettet.

 

Vi håber, at I får et behageligt ophold på Husodde Strand Camping.

Med venlig hilsen

Dorthe og René Kofoed
Lejrchefer