object(stdClass)#2499 (9) { ["urla"]=> string(0) "" ["urlatext"]=> string(0) "" ["targeta"]=> string(0) "" ["urlb"]=> string(0) "" ["urlbtext"]=> string(0) "" ["targetb"]=> string(0) "" ["urlc"]=> string(0) "" ["urlctext"]=> string(0) "" ["targetc"]=> string(0) "" }

Booking af ophold på campingpladser er ikke omfattet af Forbrugeraftalelovens fortrydelsesret, idet udlejning af midlertidigt logi til ferieformål er undtaget jf. Forbrugeraftaleloven § 18, stk. 2, pkt. 12. Derfor anbefaler vi at du tegner en afbestillingsforsikring.

 

Du har mulighed for, sammen med din bestilling, at tilkøbe en ”Afbestillingsforsikring sygdom” eller en ”Afbestillingsforsikring uden diskussion”.


En bekræftet booking kan ikke opsiges og /eller ændres af lejeren. Sidstnævnte har dog ret til, mod betaling af et gebyr, at foretage afbestilling som følger, dog refunderes forsikringspræmien ikke:

 

 • Ved afbestilling mere end 60 dage før ankomst tilbagebetales det indbetalte, fratrukket et gebyr på 350 kr., dog tilbagebetales indbetalinger under 400 kr. ikke.
 • Hvis du afbestiller mindre end 60 dage for ankomst, mister du hele det indbetalte beløb, med mindre du har tegnet en afbestillingsforsikring.
 • Hvis du har tegnet ”Afbestillingsforsikring sygdom” tilbagebetales hele det indbetalte beløb minus forsikringsbetalingen og evt. kreditkortgebyrer, såfremt betingelserne under punktet ”Afbestillingsforsikring – sygdom” nedenfor er opfyldt.
 • Hvis du har tegnet ”Afbestillingsforsikring uden diskussion” tilbagebetales hele det indbetalte beløb minus forsikringsbetalingen og evt. kreditkortgebyrer, såfremt betingelserne under punktet ”Afbestillingsforsikring uden diskussion” nedenfor er opfyldt.

 

Afbestillingsforsikring - uden diskussion


Dækker i alle tilfælde uanset årsag. Forsikringen dækker således hele det indbetalte beløb, minus forsikringsbetalingen og evt. kreditkortgebyrer.

Afbestillingsforsikringen dækker indtil kl. 12.00 dagen før planlagt ankomst.

Afbestilling er kun gyldig skriftlig/via mail.

 

Afbestillingsforsikring sygdom


Dækker tilfælde af lægedokumenteret akut opstået sygdom eller dødsfald blandt en af rejsedeltagerne. Forsikringen dækker således, at hele det indbetalte beløb, minus forsikringsbetalingen, tilbagebetales, men kun i tilfælde af dokumenteret akut opstået sygdom.

Afbestillingsforsikringen dækker indtil kl. 12.00 dagen før planlagt ankomst.

Afbestilling er kun gyldig skriftlig/via mail.

 

Der gælder følgende for afbestillingsforsikringen:

 1. Forsikringen dækker den del af lejemålets pris ekskl. forsikringspræmier, som Horsens City Camping ikke tilbagebetaler ved afbestilling af lejemålet, i de tilfælde hvor forsikredes ophold i det lejede umuliggøres eller i væsentlig grad vanskeliggøres:

  1. som følge af, at forsikrede eller dennes: ægtefælle, samlever, børn, forældre, svigerforældre, svigerbørn, børnebørn, søskende, bedsteforældre, svigerinder, svogre eller rejseledsagere afgår ved døden, eller rammes af akut sygdom eller alvorlig tilskadekomst, der kræver hospitalsindlæggelse, lægeordineret sengeleje eller det, der kan sidestilles hermed.

   Akut sygdom:
   Ved akut, dækningsberettiget sygdom forstås en nyopstået sygdom eller en begrundet mistanke om en nyopstået alvorlig sygdom.

  2. fordi der umiddelbart inden ferieopholdet er sket væsentlig skade på grund af brand eller indbrud i forsikredes private bolig eller brand, indbrud eller overenskomststridig arbejdsnedlæggelse i forsikredes egen virksomhed.

 2. Særlige betingelser:

  Det er en betingelse for forsikringsdækningen, at Horsens City camping modtager bevis for forsikringsbegivenheden, dvs. lægeerklæring, dødsattest eller politirapport.
  Ved coronavirus/COVID-19  er det en betingelse for udbetaling at der foreligger en ny, gyldig, og positiv corona/covid-19 test.

 3. Forsikringsperioden:

  Forsikringen dækker fra tegningsdatoen indtil kl. 12.00 dagen før aftalt ankomst til Horsens City Camping.

  Honorar for udfærdigelse af lægeerklæring skal betales af Dem selv.

  Ved tilskadekomst kræves en bekræftelse fra sygehuset eller behandlende læge. Ved dødsfald indsendes kopi af dødsattestens forside. Ved indbrud og brand indsendes kopi af politirapport. Der kan blive krævet yderligere dokumentation.

 


Hvordan afbestiller De?


Det er en betingelse for opnåelse af tilbagebetaling, at afbestilling er meddelt Horsens City Camping senest kl. 12.00 dagen før ankomstdagen. Under alle omstændigheder skal lejer omgående underrette Horsens City Camping samt returnere bookingbekræftelsen/lejebeviset, evt. sammen med dokumentation iht. ovenstående.


Indbetalt forsikringspræmie refunderes ikke.

 

Hvornår har De afbestilt?


Afbestillingen betragtes som foretaget den dag/tid Horsens City camping har modtaget skriftlig meddelelse herom.